Kombiner dine energikilder og spar penge

Økonomisk varme ved hjælp af flere energikilder

Hvis man kombinerer flere varmeprodukter, kan det resultere i en mere fleksibel varmeproduktion. Det vil ende ud i besparelser på varmeregningen. Det gælder i bund og grund om at udnytte dit hus bedst muligt. Flere steder kan man bestille en konsulent, der kan komme ud og vurdere boligen og komme med forslag til energiløsninger. Det er nemlig ikke ligegyldigt hvilken energikilde du anvender og mange gange er der faktisk besparelser i at kombinere varmekilderne.

Solvarmeanlæg plus fastbrændselsfyr

Det kan sagtens lade sig gøre at anvende et solvarmeanlæg og et fastbrændselsfyr, pillefyr eller et af andet energibesparende elvarmeprodukter.

Dobbeltfyr til fastbrændsel og træpiller

Hvis man ikke er til solvarmeanlæg og brændselsfyr kombinationen, kan man benytte fastbrændsel og træpiller. Det laves som et dobbeltfyr, hvor man kan fyre med fastbrændsel og træpiller. Fyret har et kammer til fastbrændsel og et kammer til træpiller. Man kan derfor skifte brændselstype, som det passer bedst.

Fyret har også en integreret elvarmeenhed, der helt automatisk slår til, når de andre varmekilder er slået fra. Brændefyret giver den højst mulige nyttevirkning ved biobrændsel og den lavest mulige udledning af forurening. Når man bruger fastbrændsel som ved denne løsning, skal der tilsluttes en akkumuleringstank for at brændefyret kan fungere optimalt, når det er fast træ, der bruges til opvarmningen.

Akkumuleringstank

Der er nok mange, der ikke helt ved hvad en akkumuleringstank er. Men det er en tank, der kan holde styr på tilbageløbsvand, så det bliver adskilt fra det opvarmede vand. Desuden kan hver enkelt akkumuleringstank håndtere tilslutning og styring af vidt forskellige energikilder. Selve akkumuleringstanken bliver faktisk brugt, som en del af en kombinationsløsning, hvor der sker yderligere besparelse på varmeregningen. Akkumuleringstanke er praktiske fordi de kan placeres i de fleste huse og desuden er de lavet, så de ikke kalker til.

Skriv et svar