Efterisolering af boligen

Boligejere kan ofte spare mange penge ved at få lavet en ekstraisolering af deres bolig, hvilket man kalder en efterisolering. Dette skyldes at vi i samfundet er blevet mere bevidste om, at kravene til en isoleret bolig bør sættes i vejret, hvilket nu også er sket, da vi nu stiller højere krav til isoleringens tykkelse. Men det kan være dyrt og besværligt at skille et gammelt hus ad, blot for at isætte tykkere isolering.

Isoleringen kan ofte være meget effektiv, men du kan yderligere forbedre boligens isolering. Der er ingen krav om, at du skal efterisolere dit hus, men der er mange gode grunde til det. Varmeregningen bliver mindre, indeklimaet forbedres, og huset stiger i værdi. Læs mere på bolius.dk, hvor man får vigtig information om efterisolering af boligen.

Efterisolering af huset kan begrænse forbruget af varme

Hvad er efterisolering? Når du efterisolerer, lægger du enten ekstra isolering i konstruktioner i dit hus, som allerede er isoleret, eller isolerer, hvor der ikke tidligere har været isoleret. Begge dele er noget, du gør, efter at huset er bygget. Det betyder, at det ikke kun er ældre og meget gamle huse, der kan og bør efterisoleres. Også i huse, som bare er få år gamle, kan du få gavn af at efterisolere.

Hvor i huset bliver der typisk efterisoleret?

Der kan stort set efterisoleres overalt i husets klimaskærm. Klimaskærmen er den del af huset, som skærmer boligen af mod vejr og vind, dvs. tag og vægge. Der første sted, der efterisoleres, er typisk der, hvor det er nemmest at gøre. Og det er som regel også der, det umiddelbart bedst kan betale sig.

Typiske steder, hvor der kan efterisoleres:

  1. Tagkonstruktioner
  2. Lofter, som vender mod kolde rum
  3. Skråvægge
  4. Skunkrum
  5. Ydervægge
  6. Gulv over krybekælder
  7. Kælderydervægge
  8. Tekniske installationer (f.eks. kedlen på dit fyr og varmerør, der går gennem uopvarmede rum).

Hvilke fordele giver efterisolering?

En af de virkelig store fordele er, at dit energiforbrug bliver lavere, og at du dermed reducerer dine varmeudgifter. Besparelsen kan mærkes fra den dag, du får efterisoleret din bolig. Du vil også med det samme kunne mærke en større komfort. Boliger og rum, som tidligere var svære at varme ordentligt op, kan nu varmes op til en behagelig rumtemperatur. Luftstrømme i boligen, der kan føles som træk, bliver også et mindre problem, da luften langs ydervægge og vinduer (hvis disse udskiftes) ikke nedkøles i samme grad som tidligere. Indeklimaet vil desuden blive sundere, da det bliver nemmere at holde temperaturen i boligen på et konstant niveau, i stedet for at den følger temperaturen udenfor. Temperaturen på den indvendige side af ydervægge og lofter vil også stige, og det medfører, at eventuel fugt i luften ikke i samme grad vil kondensere og danne grobund for angreb af skimmelsvamp.

 

Billede: All Those Details